Cookie- en privacybeleid & algemene voorwaarden Glamping Kenya

BOEKINGSVOORWAARDEN GLAMPING KENYA

Deze boekingsvoorwaarden, inclusief eventuele herziene boekingsvoorwaarden die we van tijd tot tijd kunnen plaatsen, vermelden de voorwaarden waaronder Tecqmenne Verhelst Ltd Kenya – Glamping Kenya (“Glamping Kenya”, “wij”, “ons”, "onze") u hotelaccommodatie en rondleidingen ("u") zal aanbieden. Lees deze voorwaarden aandachtig door.

Boekingsproces
• U kunt reserveren via ons online reserveringssysteem of via andere kanalen.
• Om uw reservering te garanderen, dient u een aanbetaling van 40% te doen, of afhankelijk van uw toepasselijke accommodatietarief. Kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de belastingen en/of servicekosten zoals aangegeven tijdens uw boekingsproces zijn van toepassing.
• In overeenstemming met de regels en voorschriften van de lodge moeten alle Keniaanse residents een geldig identiteitsbewijs (paspoort of nationale identiteitskaart) voorleggen om gebruik te kunnen maken van het iresident tarief.

Betalingsbeleid
• Om de reservering te bevestigen, vragen we een aanbetaling van 40% op basis van het totale bedrag van de boeking, het saldo dient 30 dagen voor aankomst in de lodge te worden voldaan. Volledige betaling is vereist voor boekingen die vanaf 45 dagen voor aankomst worden gemaakt.
• Alle betalingen worden gedaan via overschrijving op de bankrekening van ons bedrijf, na aftrek van bankkosten, National Bank Kenya of KBC Bank Belgium of via onze online creditcardbetalingsgateway.
• Alle kosten dienen uiterlijk bij het uitchecken te worden voldaan. Als u om welke reden dan ook de kosten (of een deel daarvan) bij het uitchecken niet betaalt, erkent u en stemt u ermee in dat we de openstaande kosten, indien van toepassing, zonder voorafgaande kennisgeving van uw creditcard kunnen afschrijven.

Annulering / Wijzigingen / No-show

• Als u uw boeking wil wijzigen of annuleren, is het uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van een dergelijk verzoek. Glamping Kenya moet per e-mail op de hoogte worden gebracht via info@glamping-kenya.com . De opzegging gaat in op de dag dat de schriftelijke bevestiging is ontvangen.

• Annuleringen, wijzigingen in uw boeking en/of no-shows worden in rekening gebracht in overeenstemming met het toepasselijke Glamping Kenya-beleid voor uw accommodatie, zoals geadviseerd tijdens uw boekingsproces:

               60 tot 40 dagen: 30%

               39 tot 31 dagen: 50%

               30 dagen voor aankomst, no show en minder dan verblijf: 100%

• U erkent en stemt ermee in dat, indien van toepassing, wij de kosten voor de annulering of wijziging van uw boeking en/of no-show van uw creditcard kunnen afschrijven.

Check-in en -out tijden

• De standaard inchecktijd van Glamping Kenia is 13.00 uur en de uitchecktijd is 11.00 uur. Vroeg inchecken en laat uitchecken is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer op het moment van aankomst of vertrek. Er kan een toeslag van toepassing zijn , deze wordt tijdens het reserveren aangegeven.

• Houd er rekening mee dat in het geval korter verblijf dan geboekt, de lodge het volledige gereserveerde en geboekte verblijf in rekening brengt.

Belastingen en lokale heffingen

• Uw boeking kan onderhevig zijn aan belastingen en lokale heffingen. Dientengevolge zult u dergelijke vergoedingen en belastingen (inclusief maar niet beperkt tot btw) moeten betalen zoals van toepassing en in overeenstemming met de bestaande wetgeving of enige wetgeving die in de toekomst kan worden ingevoerd.

Geregistreerde gasten

• Alleen de op het boekingsformulier vermelde personen mogen als gast in de lodge verblijven. Gelieve eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Het aantal personen dat in de kamer verblijft, mag niet hoger zijn dan de maximale capaciteit die tijdens het boekingsproces is overeengekomen.

• Glamping Kenya betreurt het dat er op het gehele terrein geen huisdieren zijn toegestaan.

Kostbaarheden

• Alle waardevolle spullen of cash geld die bij de accommodatie worden achtergelaten, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gast. Noch Glamping Kenya noch het personeel kan verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen of cash geld.

Materiële schade/verlies

• U bent verantwoordelijk voor alle schade aan eigendommen, meubels, accessoires of apparatuur (inclusief, maar niet beperkt tot beddengoed en handdoeken), veroorzaakt door u of door een van uw bezoekers. De bedragen die nodig zijn om eventuele vervangingen of veroorzaakte schade te herstellen, zullen u volledig in rekening worden gebracht.

Overeenkomst

Door een reservering te maken gaat u uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande voorwaarden en gaat u hierbij akkoord met de toepassing van bovenstaande boekingsvoorwaarden op onze reservering.

G.D.P.R. Privacyvoorwaarden

Tecqmenne Verhelst Ltd Kenya – Glamping-Kenya

Glamping Kenya is onderdeel van Tecqmenne Verhelst Ltd Kenya met pin certificate P052142044K

Tecqmenne Verhelst Ltd verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij erwin@glamping-kenya.com

Verwerkingsdoeleinden

Tecqmenne Verhelst Ltd verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens en beelden van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. , heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tecqmenne Verhelst Ltd verbonden zijn of met enige andere partner van Tecqmenne Verhelst Ltd

Tecqmenne Verhelst Ltd vraagt aan deze ontvangers dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Beeldmateriaal zal bewaard worden gedurende de termijn die nodig is om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen, en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: erwin@glamping-kenya.com  

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×